• Mới nhất

  • Sự kiện

  • Thông báo

  • Hoạt động

  • Hướng dẫn

Người chơi qua truyền kỳ đều biết chiến sĩ là nghề nghiệp tương đối mạnh, bởi vì chiến đấu có thể đánh và có thể phòng, không cần biết là cầm cờ cả đội hay là PK cá nhân, tranh boss thế giới, chiến sĩ đều là nghề nghiệp không thế thiếu.Vậy chiến sĩ trong sa thành của chúng ta như thế nào? Hãy nói từ kĩ năng bị động.

Vũ khí: Thuẫn huyết kiếm Tính năng: công cao, thủ mạnh, chạy nhanh

Nếu né tránh cùng bạo kích của pháp sư cao như thế vậy đề cao né tránh phối hợp bạo kchs có phải là quá nổi bật chứ, không người có thể địch, đứng nguyên đó, lùi lại một bước là ta thua ngươi.

Vũ khí: Giáng ma Trượng Tính năng: Né tránh cao, bạo kích cao, thương tổn cao

Có thể thấy, trúng mục tiêu tăng lên vừa lúc khắc chế né tránh, đạo sĩ có lượng máu cao phòng ngự cao lúc PK chiến sĩ à pháp sư đều có cách giải quyết, chiến đấu đánh thành, tranh boss đều không thể thiếu đạo sĩ.

Vũ khí: Huyền Thiên Đao Tính năng: không thể thiếu