Thông báo mở server test ngày 30 tháng 1

01-30

Chư vị anh hùng: 《Thiên Kiếm Kỳ Hiệp》chính thức khai mở Alpha Test! Đợt khai mở này với quy mô nhỏ có RESET NHÂN VẬT, thời gian khai mở server test dự kiến 14:00 ngày 30 tháng 1. Mời các chư vị anh hùng tiến hành tải bản game mới nhất để có thể đăng nhập trò chơi. Chúc chư vị chơi game vui vẻ!