Kỹ năng cấp cao

12-25

Chiến sĩ: Toàn phong trảm và Cuồng bạo thú hóa Pháp sư: Băng bào hao và Lư tinh hóa vũ Đạo sĩ: Quần thể thi độc và Thị huyết thuật Hiện nay chỉ có một cách để đạt được, ở trong đổi lấy đặc biệt nhận kỹ năng cao cấp, chứ không còn cách nào khác. Có hai cách tạo ra sách kỹ năng cao cấp 1.Liên tục rút thưởng may mắn 2.Tích lũy điểm hao phí. Còn có một vài nhắc nhở khi chơi 1. Cần phải nhẫn nại, không tiêu hết đĩnh vàng 2. Vàng dùng cho phó bản ngọc và kim cương, trang bị sớm muộn sẽ có, kho vàng vĩnh viễn đều ở trong tay bạn! 3. Lúc trâu bò rồi, nhớ lại lúc mình nhỏ bé, tuyệt đối không cần cậy cấp lớn muốn đi giết nhỏ, có thì đi giết lớn ~~~