Có quái vật mới

12-25

BOSS mỗi địa đồ lúc xuất hiện thì sẽ có hệ thống gợi ý, nhấn vào hình ảnh bên góc trái của kho tiền vàng thì sẽ đi thẳng tới chỗ boss ( sẽ tốn một chiếc giày nhỏ) Thời gian tinh anh dưới cấp 80 xuất hiện: <Thời gian có quái mới tính theo thời gian quái vật chết> Động cương thi 2 tiếng.Chùa miếu vưng thành mẫu 2 tiếng. Trư động 2 tiếng Rết động 2 tiếng. Hoang dã 2 tiếng đồng hồ. U minh thánh địa 4 tiếng.