Nhiệm vụ

12-25

Nhiệm vụ chính

Nhiệm vụ này thì ít giết quái, nhiệm vụ làm nhanh đồng thời điểm kinh nghiệm EXP cao. Thông thường nếu có nhiệm vụ chinh thì nên  nhanh chóng làm. Dù sao nhiệm vụ chính cũng là nhiệm vụ đầu chặng, mọi người không thể thua ngay từ đầu chặng được.

Nhiệm vụ hàng ngày

Số lương quái cần giết thông thường là tầm 20, làm cũng khá nhanh, nhiệm vụ hàng ngày là kinh nghiệm được thưởng khi lên cấp. Cho nên đề cử sau khi làm nhiệm vụ chính tuyến thì làm nhiệm vụ thường ngày, có vậy hiệu quả mới càng cao.

Nhiệm vụ phụ

Nhiệm vụ phụ nhận được lúc làm nhiệm vu chính, có thể nhận cùng lúc với nhiệm vụ chính, điểm kinh nghiệm EXP dù hơi thấp nhưng làm dễ dàng, thông thường giết vài con quái là có thể làm xong nhiệm phụ. Còn có thể được thưởng một ít trang bị mới.

Người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính, phụ, ngày, có thể nhận được số lượng lớn thưởng tiền vàng cùng với công cụ thương thành. Người chơi lúc đánh quái còn có thể thấy thảo phạt quyển (lục, lam, tím, vàng) rơi ra, sử dụng có thể nhận được nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ nhận được  phần thưởng đặc biệt, màu sắc càng đậm thưởng càng đa dạng.

Ở đây còn có một gợi ý nhỏ, lúc làm nhiệm vụ thảo phạt, có thể là cùng lúc nhận màu lục màu lam màu tím màu vàng, sau đó lập một đội thì hiệu suất hoàn thành sẽ cao hơn, mỗi lần nhận được bố rương thảo phạt.

Làm hết tất cả các nhiệm vụ, đánh phó bản xong, không còn việc gì có thể tìm một nơi treo máy đánh quái.

Đề cử một vài chỗ treo máy tốt, 1. tầng hai động rết 2. tầng 2 hoang dã 3. tầng 1 u minh thánh địa cả tầng 1 hay 2 đều ổn.

Chú ý lúc treo máy, thông thường là không cần để ý máu, cứ tùy tiền vàng ở thương điếm tự mua là được, lam thì thường không đủ, khuyên người chơi mua đá máu lam, muốn tăng thời gian định mức thì có thể ăn thêm mấy miếng.