Hoàn cảnh truyện xưa

12-25

Thời đại nhân ma sống cùng nhau, đại lục ma pháp thần bí, nhân loại nhỏ yếu bị ma vật bao quanh, gian nan sống qua ngày. Đại lục ngàn cân treo sợi óc! Nhân loại thành lập tổ chức, chống lại dã thú cùng quái vật. Đạo sĩ khống chế ma vật, pháp sĩ phun lửa giật điện, chiến sĩ tường đồng vách sắt. Bạn sẽ cùng bọn họ cùng nhau dối đầu bán thu nhân bị mờ mắt, đoạt lại đại lục bị chiếm cứ.